Boşanma Sebepleri

Boşanma sebeplerini şu biçimde sıralayabiliriz.

1-  Zina

2 – Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış

3- Suç işleme ve haysiyetsiz Hayat sürme

4- Terk

5- Akıl hastalığı

6- Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

1- Zina

Türk Medeni Kanunu 161. maddeye göre eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Türk Ceza kanununda var olan zina suçu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden artık Suç sayılmamaktadır. Bu nedenle zina yapanlar suç işlemiş sayılmamaktadır ancak zina boşanma sebeplerinden biridir. Taraflardan biri zina sebebine dayanarak boşanma davası açacak ise kanunun kendisi tanımış olduğu süreleri kaçırmamalıdır zina sebebine dayanarak boşanma davası açacak olan taraf zinayı öğrendiği tarihten itibaren 6 aylık zaman içerisinde ve her halükarda en fazla beş yıl içerisinde boşanma davasını açmalıdır. Zina yapan eşini affeden diğer eş dava açma hakkını kaybetmiştir . Zinaya dayalı olarak boşanma davası açan taraf bu iddiasını somut delillerle veya tanıklarla ispatla mükelleftir .Türk Medeni Kanunu’nun 236 . maddesinin 2. Fıkrasına göre boşanma zinayla gerçekleşmişse hakim kusurlu eşin artık değerdeki pay oranı hakkaniyete uygun olarak azaltabilir veya tamamen kaldırabilir. Zina en yaygın boşanma sebepleri arasındadır.

2-Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

Eşlerden her biri diğerine karşı hayatını kastedilmiş veya öldürülmesine teşebbüs edilmiş veya kendisine pek kötü davranılması ve aynı zamanda ağır derecede onur kırıcı davranışlara maruz kalması sebebiyle boşanma davası açabilmektedir .Önemli bir boşanma sebebidir. Taraflar bu sebebe dayanarak boşanma davası açarken de süreye tabidirler.Hhayatına kastedilen onur kırıcı davranışlara maruz kalan taraf bu davranışın yapılmasını öğrendiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde ve her halükarda olayın meydana gelmesinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde boşanma davası açmakla mükelleftir. boşanma sebepleri arasındadır.

Onur kırıcı davranış nedir ?

Insanın onurunun kırılarak zedelenmesi ve değerinin yok edilmesidir.İnsan onurunu kıran her türlü davranış onur kırıcı davranıştır .Eşlerden birinin dış görünüş cinsel kimlik karakteristik özellik gibi özellikleri nedeniyle aşağılanması onur kırıcı davranışa örnek olarak verilebilir

3- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Türk Medeni Kanunu’nun 163.maddesine göre eşlerden biri yüz kızartıcı bir suç işler haysiyetsiz bir yaşam sürer ve bu durum da diğer eş için hayatı çekilmez hale getirirse diğer eşin her zaman boşanma davası açma hakkı vardır. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme boşanma sebebidir, ve boşanma sebepleri arasındadır.

4- Terk

Eşlerden biri evlilik birliğini bozmak niyetiyle evi terk ederse diğer eşin terke dayalı boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Terk kısaca eşlerden birinin ortak hayatı ve ortak yuvayı bırakması anlamına gelmektedir.Terk boşanma sebepleri arasındadır.

Hangi hallerde terk vardır?

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki eşlerden biri haklı bir sebeple ayrı yaşıyor ve ortak ikameti terk ediyorsa bu durum boşanma sebebi olarak kabul edilmemektedir. Haklı bir sebep olmaksızın kadın ve erkeğin ortak yuvadan ayrılması veya kadın ve erkeğin diğerini eve almaması ortak konuttan kovması terk nedeniyle boşanma sebebidir. Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi nin bazı şartları bulunmaktadır terkin en az dört aydır devam ediyor olması gerekmektedir 4 aylık süre sonrasında mahkemeden terk eden eşe iftar gönderilmektedir Muhtara eve dön çağrısı denilmektedir eve dön çağrısı yapıldıktan sonra iki ay daha beklenmektedir yuvaya Dönmeyen eş için Toplam altı aylık süre sonrasında terk nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir, ve boşanma sebepleri arasındadır.

5- Akıl hastalığı

Türk Medeni Kanunu 165 İnci maddeye göre eşlerden birinin akıl hastası olması boşanma sebebidir akıl hastalığının boşanma sebebi olması için Bu hastalığı iyileşme olanağının bulunmadığı resmi sağlık raporuyla tespit edilmesi ve bu hastalığın diğer eş için çekilmez bir hal alması gerekmektedir bu koşulların varlığı halinde diğer eş bekleme süresi olmaksızın boşanma davası açabilmektedir, boşanma sebepleri arasındadır.

6- Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Boşanma davalarında en çok belirtilen neden şiddetli geçimsizliktir. Şiddetli geçimsizlik eşlerin ruh yapılarının karakteristik özelliklerini düşünce tarzının birbirlerine uymamasıdır eşlerin birbirlerine herhangi bir konuda yardım etmemeleri şefkatli davranmamaları ilgisiz olmaları haddinden fazla arkadaşlık ilişkilerine önem vermeleri içki ve kumar düşkünlüğü gibi sebepler şiddetli geçimsizliğe örnek olarak gösterilebilir bu gibi durumlarda evlilik birliği temelinden sarsılmış olur ve evlilik çekilmez hale gelir yine bu durumda da boşanma davası açılabilmektedir. En yaygın boşanma sebebi; şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasıdır.. Taraflara herhangi bir hak kaybına uğramamaları ve kendilerini yeterli düzeyde sabuna bilmeleri ve anlatabilmeleri için alanında uzman bir avukattan yardım almalarını şiddetle tavsiye etmekteyiz. boşanma sebepleri konusundaki bu makalemizin sizi aydınlatmış olduğunu umuyoruz.

Call Now ButtonHemen Arayın
WhatsApp chat