Trafik Kazalarında Vefat ve Yaralanmaya Göre Ayrı Ayrı Değerlendirilecek Olan Tazminat Sorumlulukları

Çift taraflı kazalarda, vefat ve yaralanma olaylarını ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekmektedir:


Kusursuz olan ya da tamamen kusurlu olmayan kişinin vefatı söz konusu ise, kazaya neden olan kusurlu aracın sürücüsüne , ruhsat sahibine ( eğer uzun süreli kiralama var ise kiralayana) ve zornlu trafik sigortacısı ile birlikte varsa ve tazminat miktarı limitleri aşıyor ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısına müştereken ve müteselsilen sorumlu tutmak üzere destekten yoksun kalma maddi tazminat davası açabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki, sigortaların sorumlulukları, teminat limitleri ile sınırlıdır. Eğer kusurlu aracın zorunlu trafik sigortası yok ise, aynı limitler üzerinden güvence hesabı sorumludur.

Bir cevap yazın

Call Now ButtonHemen Arayın
WhatsApp chat